Ģeodēzija ir zinātne par zemes mērīšanu. Ģeodēzijas praktiskā pielietojuma uzdevums ir veikt mērījumus apvidū un to rezultātus izmanot lai noteiktu attālumu, augstumu, leņkus un aprēķinātu koordinātes. Šos mērījumus un to aprēķinus izmanto topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumos, inženierģeodēzijā, kartogrāfijā, kā arī citās nozarēs, piemēram, būvniecībā.

   • Ģeodēzisko atbalsta tīklu ierīkošana
   • Ierīkoto ģeodēzisko atbalsta tīklu uzmērīšana
   • Augstuma reperu ierīkošana un uzmērīšana
   • Ģeodēziskie pakalpojumi izmantojot augstas precizitātes Globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) instrumentus
   • Nivelēšanas darbi

KONTAKTI

Adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga, LV-1006

Tālrunis: +371 29430560

REKVIZĪTI

SIA "Rīgas ģeodēzists"
Reģ.Nr.: 40103929784
Juridiskā adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga
Banka: "Swedbank" AS, HABALV22
Konts: LV75HABA05510406445